پرسش‌های متداول


:: پرسشهای عمومی
#

آیا در سال 95 دانشگاه علوم پزشکی زنجان استخدام کارشناس کامپیوتر خواهد داشت ؟


هنوز بخشنامه ای ابلاغ نشده است 


1395/1/21 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید